Onderzoek Urban Island

2002

Urbaan wonen is universeel. Dit uitgangspunt heeft geleid tot een onderzoek naar een autonome ontwerpmethodiek. Hierbij wordt de context gevormd door universeel geldende parameters. Woon-werk clusters gegroepeerd op een eiland en deel uitmakend van een groter geheel: de stad. Een eindeloos dynamische omgeving waarin “Urban Islands” plekken vormen waar de bij de stedeling behorende activiteiten zich afspelen