Planverkenning Peize

2005/2006

Kleinschaligheid heeft geleid tot het concept van de planverkenning De Vennen II. De uitstraling en beleving van “lege” plekken in dorpen staan op gespannen voet met de wens van met name starters op de woningmarkt zich in hun geboorteplaats te vestigen. In de verkenning is door ons dan ook gekozen voor een invulling die dit spanningsveld zo mogelijk verbreekt: een plan met voor starters geschikte woningbouw gecombineerd met het behoud van de karakteristieke openheid van Peize. In de pers is inmiddels de nodige aandacht besteed aan dit plan. Hieronder is tevens de lokatie te zien, het eigenlijke plan volgt binnenkort.