Optoppen jaren 30 woningen Groningen
2004/2005

Ruimtegebrek betekent niet per definitie moeten verhuizen. De vraag van de opdrachtgevers was om binnen de ruimtelijke mogelijkheden van de stad een uitbreiding van woningen te realiseren. Aansluitend bij de typische horizontale belijning van jaren 30 woningen is er voor een horizontaal georienteerde opbouw gekozen.