Herenhuis Enschede

2004
– Inzending prijsvraag met bijzondere vermelding –

Op de lokatie “Roombeek” in Enschede is binnen een prijsvraag een plan in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld voor een herenhuis. Naast wonen en werken biedt het plan flexibiliteit. Met name wijzigende leefomstandigheden en gezinssamenstelling kunnen in het concept worden opgevangen. Door dubbelgebruik ontstaan toegangsmogelijkheden voor een breder publiek op een krappe woonmarkt. Bewoners zullen kunnen wonen en werken aan een adres. Ze kunnen een gezin stichten. Er kan onderdak aan studerende kinderen worden geboden. Na de studie kan de woning met minimale aanpassingen bewoond worden door ouders tezamen met starters op de woonmarkt. In de steeds minder collectieve samenleving zal later door kinderen woonruimte kunnen worden geboden aan ouders.